Sme oprávnení zhotoviteľ v projekte Zelená domácnostiam II

Sme oprávnení zhotoviteľ v projekte Zelená domácnostiam II

Sme zapísaní v zozname oprávnených zhotoviteľov fotovoltických riešení s využitím štátnej dotácie vďaka programu Zelená domácnostiam II

 

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk. InElektro BB sr.o. s.r.o. je zapísaný v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam II.