Impressum

Kontaktné a Fakturačné Údaje

InElektro BB S.R.O.

Tulská 5318/69, 974 01 Banská Bystrica, SK

IČO: 54 028 621
DIČ: 2121557394 (nie sme platiteľmi DPH)
Spoločnosť zapísaná na OS BB, odd. SRO, vl.č 41964/S

Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
SK2083300000002102050649 / FIOZSKBA

tel.: +421 907 700 571 - Po - Pia (8.00 - 16.00)

e-mail: info@inelektro.eu (všeobecný email)
e-mail: spolupraca@inelektro.eu (email pre spoluprácu)
e-mail: fakturacia@inelektro.eu (fakturačný email)
e-mail: osobne.udaje@inelektro.eu (email pre otázky ohľadom ochrany osobných údajov)