Realizácie

ukončené Fotovoltická elektráreň

Fotovoltická elektráreň

Polyfunkčný a bytový objekt - B.Bystrica

ukončené Fotovoltická elektráreň

Fotovoltická elektráreň

Rodinný dom - B.Bystrica

ukončené Fotovoltická elektráreň

Fotovoltická elektráreň

Rodinný dom - B.Bystrica

ukončené Fotovoltická elektráreň

Fotovoltická elektráreň

Rodinný dom - B.Bystrica

ukončené Fotovoltická elektráreň

Fotovoltická elektráreň

Obytný komplex - Nemecko