Fotovoltická elektráreň

Rodinný dom - B.Bystrica

ukončené Fotovoltická elektráreň

Typ solárnej elektrárne: Hybridná 

Inštalovaní Striedač: Goodwe

Inštalované panely: Monokryštalický JA SOLAR - 500Wp

Typ strechy/krytiny: Šikmá strecha, plechová strešná krytina

Výkon solárnej elektrárne: 8000 Wp

Využitie prebytkov: Virtuálna batéria

Doplnková technológia: 

Doplnkové chladenie striedača

SDG monitoring - doplnkové monitorovanie FVE