Fotovoltická elektráreň

Rodinný dom - B.Bystrica

ukončené Fotovoltická elektráreň

Typ solárnej elektrárne: Hybridná 

Inštalovaní Striedač: Goodwe 

Inštalované panely: Monokryštalický JA SOLAR - 385Wp

Typ strechy/krytiny: Šikmá strecha, falcovaný plech

Výkon solárnej elektrárne: 10010 Wp

Využitie prebytkov: Virtuálna batéria, Vykurovanie akumulačnej nádrže

Doplnková technológia: 

Doplnkové chladenie striedača

SDG monitoring - doplnkové monitorovanie FVE