Fotovoltická elektráreň

Polyfunkčný objekt - B.Bystrica

ukončené Fotovoltická elektráreň

Typ solárnej elektrárne: Hybridná 

Inštalovaní Striedač: Goodwe

Inštalované panely: Bifaciálny JA SOLAR - 450Wp

Typ strechy/krytiny: Rovná strecha

Výkon solárnej elektrárne: 9900 Wp z rozšírením na 14400 Wp

Využitie prebytkov: Virtuálna batéria

Doplnková technológia: 

Doplnkové chladenie striedača

SDG monitoring - doplnkové monitorovanie FVE