Fotovoltická elektráreň

Rodinný dom - B.Bystrica

ukončené Fotovoltická elektráreň

Typ solárnej elektrárne: Hybridná 

Inštalovaní Striedač: Goodwe 

Inštalované panely: Monokryštalický JA SOLAR - 395Wp

Typ strechy/krytiny: Šikmá strecha, plechová strešná krytina 

Výkon solárnej elektrárne: 10270 Wp

Využitie prebytkov: Virtuálna batéria

Doplnková technológia: 

Doplnkové chladenie striedača

SDG monitoring - doplnkové monitorovanie FVE